OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Sprzedający: Artagro Polska Sp. z o.o. Kupujący: podmiot lub osoba składający zamówienie na towary lub usługi, przyjmujący ofertę złożoną przez Sprzedającego, Towar: wszystkie produkty i usługi będące w ofercie Sprzedającego OWS: Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w Artagro Polska Sp. z o.o. 1.Postanowienia ogólne Niniejsze warunki sprzedaży – OWS mają zastosowanie do każdej oferty oraz przyjętego […]

Czytaj dalej